Skip to content Skip to navigation

2018-19 SEG Students

SEG Students

Margaret Ackerson

Andres Acosta Vera

Irene Alisjahbana

Mia Allende

Sulaiman Alsaqer

Asherin George Anto George

Prateek Arora

Anthony Ayllon

Caroline Bambach

Gitanjali Bhattacharjee

Addison Bliss

Prescott Bliss

Corinne Bowers

Brian Carman

Bernardo Casares Rosa

Luis Ceferino

Ip Chun Chan

Siddhant Chandra

Nadya Charista

Amber Chen Chen

Chi Hung Chen

Wenhao Chen

Yilin Chen

Ziqi Chen

Franco Conde Cajas

Kate Cuddington

Julia de Toledo Camargo

Atitarn Dechasuravanit

Allison DiGregorio

Yiwen Dong

Berkin Dortdivanlioglu

Alomir Favero Neto

Max Ferguson

Patrick Fisher

Francisco Galvis

Chengyu (Steve) Gao

Weixuan Gao

Yijie Gao

Yitao Gao

Ren Gibbons

Lupe Gomez

Flavia Grey Rodriguez

Joseph Harijanto

Tess Hegarty

Gabe Henks

Pablo Camilo Heresi Venegas

Anne Hulsey

Seongwoon Jeong

Hanxing Jiang

Ziyang Jiang

Abigail Johnson

Nick Johnston

Maddy Johnstone

Rebecca Kestin

Salah Khalaf

Andreas Krischok

Andony Landivar Macias

Evelyn Li

Haotian Li

Wensheng Li

Zhiyuan Li

Zonglin (Jack) Li

Shurong Liang

Fang Yi Lin

Chenying Liu

Tong Liu

Yingxiao Liu

Tsz Yin (Jacqueline) Lo

Christina Logan

Yuetao Lv

Guoqin Ma

Yanlong Ma

Scotia Mabury

Maryia Markhvida

Amory Martin

Bryce Martin

Kelsie McKenna

Alexandros Mentekidis

Armando Enrique Messina Cruz

Leah Miyasato

Sunny Nguyen

Raven Odian

Jarrett Okita

Artur Olechno

Qihang Ou

Aditi Palsapure

Monica Jiayi Pan

Sara Pearce-Probst

Xiangyu Peng

Itasha Pokharel

K.A. Prajwal

Yitao Qiu

Krishna Raman

Reza Rastak

Pouya Rezazadeh Kalehbasti

Isamar Rosa

Hua Shao

Yi Shao

Anda Shi

Jose Silos de Alba

Rodrigo Silva Lopez

Laura Simandl

Mert Can Simsek

Corinna Slater

Erica Slavin

Shannon Spiers

Isabella Stahl

Boyao Sun

Ananth Sundararaman

Abhishek Tapadar

Ganyu Teng

Hannah Leigh Thompson

Oguz Ziya Tikenogullari

Courtney Urbancsik

Vianey Villalobos-Zuniga

Robert Wang

Vivian Wong

Jie Wu

Mian Xiao

Luoyi Yang

Wen-Yi Yen

Qing (Will) Yin

Zhixin Yin

Major Yue Zeng

Qi Zhang

Xiao Zhang

Yiwen Zhang

Yang Zhao

Junwen Zheng

Kuanshi Zhong

Andy Ziccarelli

Melissa Zirps

Joanna Zou