Skip to content Skip to navigation

2018-19 SEG Students

SEG Students

Sina Abrari Vajari

Andres Acosta Vera

Irene Alisjahbana

Mia Allende

Javier Andres Richa

Aaron Appelle

Prateek Arora

Anthony Ayllon

James Bantis

Tamika Bassman

Gitanjali Bhattacharjee

Corinne Bowers

Brian Carman

Nikhil Chaudhuri

Noelle Chen

Wei Chen

Wenhao Chen

Yilin Chen

Ziqi Chen

Franco Conde Cajas

Julia de Toledo Camargo

Allison DiGregorio

Yiwen Dong

Berkin Dortdivanlioglu

Kent Eng

Alomir Favero Neto

Max Ferguson

Lorenzo Ferrari

Patrick Fisher

Ben Flanagan

Francisco Galvis

Weixuan Gao

Yijie Gao

Yitao Gao

Ren Gibbons

Lupe Gomez

Flavia Grey Rodriguez

Tess Hegarty

Pablo Camilo Heresi Venegas

Chuanjing Hu

Anne Hulsey

Sabrina Ip

Hanxing Jiang

Taylor Johansen

Abigail Johnson

Nick Johnston

Rebecca Kestin

Salah Khalaf

Aidana Korpebuyeva

Xingyu Li

Zhiyuan Li

Zonglin (Jack) Li

Shurong Liang

Tong Liu

Yingxiao Liu

Tsz Yin (Jacqueline) Lo

Yanlong Ma

Scotia Mabury

Noah Macias

Maryia Markhvida

Amory Martin

Carolyn McCann

Kelsie McKenna

Alexandros Mentekidis

Armando Enrique Messina Cruz

Enrique Miguel del Castillo

Juan Miguel Navarro

Ana Moura-Cook

John O'Hagan

Raven Odian

Artur Olechno

Qihang Ou

Sanjana Paraz

Sara Pearce-Probst

Alan Poulos

K.A. Prajwal

Yitao Qiu

Reza Rastak

Pouya Rezazadeh Kalehbasti

Isamar Rosa

Jaewon Saw

Hua Shao

Yi Shao

Jose Silos de Alba

Rodrigo Silva Lopez

Laura Simandl

Mert Can Simsek

Isabella Stahl

Brian Stuchel

Tianlong Sun

Holden Takahashi

Davyd Tamrazov

Ganyu Teng

Hannah Leigh Thompson

Vianey Villalobos-Zuniga

Carlos Villegas Rangel

Diana Villegas Sanchez

Robert Wang

Sijin Wang

Jordan Wheeler

Chenbo Wong

Vivian Wong

Jie Wu

Mian Xiao

Luoyi Yang

Wen-Yi Yen

Qing (Will) Yin

Major Yue Zeng

Qi Zhang

Yang Zhao

Junwen Zheng

Kuanshi Zhong

Andy Ziccarelli

Melissa Zirps

Joanna Zou